Κλινικές Μελέτες για ΜΚΜ στην Ελλάδα

 

Τι είναι οι κλινικές μελέτες;

  • Μελέτες (έρευνες) με εθελοντική συμμετοχή στη δοκιμή νέων φαρμάκων για να αποδειχτεί εάν ένα φάρμακο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό.
  • Είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη νέων θεραπειών στο καρκίνο.

Παίρνοντας μέρος σε μία κλινική μελέτη:

  • Αποκτούμε νωρίς πρόσβαση σε θεραπείες που ίσως είναι πιο αποτελεσματικές.
  • Έχουμε περισσότερες θεραπευτικές επιλογές, στενότερη και πιο συχνή παρακολούθηση και περισσότερη προσοχή, χωρίς επιπλέον κόστος.
  • Βοηθάμε συνανθρώπους μας που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον το ίδιο πρόβλημα υγείας με εμάς.

Κατά κανόνα η συμμετοχή σε κλινικές μελέτες θεωρείται θετική. Υπάρχουν όμως και κάποια σημεία που πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι αποφασίσουν να συμμετάσχουν σε μία κλινική μελέτη:

  • Το φάρμακο μπορεί να έχει παρενέργειες.
  • Το φάρμακο μπορεί να αποδειχθεί αναποτελεσματικό.
  • Η συμμετοχή ίσως να απαιτεί συχνές επισκέψεις, εξετάσεις και αιμοληψίες.
  • Ίσως να μην γνωρίζουμε αν λαμβάνουμε το φάρμακο της μελέτης (‘τυφλή’ μελέτη)

 

Οι κλινικές μελέτες κατατάσσονται σε φάσεις

Οι Μελέτες «Φάσης 3» είναι  το τελευταίο βήμα για την αξιολόγηση του νέου φαρμάκου, το οποίο και χορηγείται σε μεγάλες ομάδες εθελοντών για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις υπάρχουσες καθιερωμένες θεραπείες ή το εικονικό φάρμακο (placebo), καθώς επίσης και για να παρακολουθηθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες και να συλλεχθούν όλες οι πληροφορίες που θα επιτρέψουν την ασφαλή χρήση, πριν εγκριθεί η κυκλοφορία του.