Ευθύνη της πλατφόρμας W4LIFE.GR και των συνεργατών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

"Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία "ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ", η οποία δημιούργησε την διαδικτυακή πλατφόρμα W4LIFE.GR στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ, αποτελεί τον "Φορέα Παροχής Υπηρεσίας Κοινωνίας της Πληροφορίας", κατά την έννοια του π.δ. 131/2003. Ως εκ τούτου, ως "Φορέας" δεν υπέχει υποχρέωση προληπτικού ελέγχου του περιεχομένου που αναρτούν οι χρήστες, όπως ορίζεται από τα άρθρα 12-14 του εν λόγω π.δ. και της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ."

Η χρήση οιασδήποτε πληροφορίας που έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πλατφόρμα W4LIFE.GR γίνεται αποκλειστικά με προσωπική ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση μη σωστής χρήσης του υλικού, ή προβλήματος υγείας εξαιτίας αποφάσεων που ελήφθησαν με γνώμονα το υλικό, η W4LIFE.GR και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν. Οι πληροφορίες προσφέρονται για ενημέρωση και μόνο, οι χρήστες δεν μπορούν να λαμβάνουν ιατρικές αποφάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού ή οποιασδήποτε άλλης πάθησης, ή άλλες σοβαρές για την υγεία τους αποφάσεις χωρίς εξατομικευμένη ιατρική γνωμάτευση και ιατρική επίβλεψη.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου W4LIFE.GR δεν αποτελεί και δεν μπορεί να εκληφθεί ως επίσημη ιατρική διάγνωση, υπόδειξη ή παραίνεση για σημαντικές αποφάσεις σχετικά με θέματα υγείας. Οι ασθενείς και οι οικείοι τους πρέπει να απευθύνονται σε εξειδικευμένο ιατρό, ή αναγνωρισμένο επαγγελματία της υγείας, για όποια ερωτήματα μπορεί να προκύψουν σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους και για κανένα λόγο δεν πρέπει να καθυστερείται ή να παραβλέπεται η ιατρική συμβουλή εξαιτίας της ανάγνωσης υλικού από τον παρόντα ιστότοπο. Σε περίπτωση ιατρικού επείγοντος πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια χωρίς καμία καθυστέρηση.

Ο ιστοχώρος αυτός περιέχει σε διάφορα σημεία, μέσω ειδικών συνδέσμων, παραπομπές σε άλλους ιστοχώρους (links ή hyperlinks). Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Γυναίκες στην Ογκολογία» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοχώρων αυτών, ούτε γνωρίζει αν το περιεχόμενο αυτό είναι συμβατό με τη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένου του Ν. 2121/1993 καθώς και κάθε άλλης εφαρμοστέας διατάξεως.

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ W4LIFE.GR

Τα πνευματικά δικαιώματα της W4LIFE.GR ανήκουν αποκλειστικά στην W4LIFE.GR και δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να πουληθούν. Η W4LIFE.GR επίσης δεν μπορεί να παραχωρήσει ολόκληρη ή μέρος της πλατφόρμας σε άλλη οργάνωση ή/και εταιρεία. Τα κείμενα, τα γραφικά και οι εικόνες που περιέχονται στον ιστότοπο W4LIFE.GR είναι πνευματική ιδιοκτησία της W4LIFE.GR και των συνεργατών της. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα αρκεί να αναφέρεται η πηγή προέλευσής τους και στο διαδίκτυο αρκεί να συνοδεύονται από το σχετικό link/url της σελίδας.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

H διαδικασία εγγραφής στο forum και στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) διέπεται από τους όρους του παρόντος. Εάν κάποιος επισκέπτης-χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία αυτή.

Ο παραλήπτης των newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις κάνοντας χρήση του συνδέσμου “Διαγραφή από το newsletter” που υπάρχει σε κάθε newsletter που αποστέλλεται και να επιλέξει τη διαγραφή του.

Για το Forum, ο επισκέπτης – χρήστης, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια ένα όνομα (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password).

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης-μέλος, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως σήμερα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό που το μέλος έχει επιλέξει. Η ιστοσελίδα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία και τηρούνται με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ" διαφυλάττει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης-μέλος αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης.