Τι είναι το πρόγραμμα SPARC MBC Challenge;

Το πρόγραμμα SPARC MBC Challenge (Seeding Progress and Resources for the Cancer Community: Metastatic Breast Cancer Challenge) αναδεικνύει, σε παγκόσμιο επίπεδο, πρωτοποριακές προτάσεις, που στοχεύουν να  δώσουν λύσεις στις ιδιαίτερες προκλήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού (MKM).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2015 και συγκεκριμένα την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου και εκπονείται από την Ένωση για τον Διεθνή Έλεγχο του Καρκίνου (Union for International Cancer Control, UICC), με χρηματοδότηση της Pfizer.

Το SPARC MBC Challenge ενισχύει ομάδες υποστήριξης ασθενών, νοσοκομειακά δίκτυα, κοινωνικές οργανώσεις και φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο, που δρομολογούν έργα τα οποία αναδεικνύουν το κενό στην ενημέρωση, σχεδιάζουν υποστηρικτικές δράσεις, και χαράζουν πολιτική σχετικά με την τόσο ευαίσθητη αυτή ομάδα των ασθενών με ΜΚΜ - μία ομάδα που διαφέρει σημαντικά από εκείνη των ασθενών με πρώιμο καρκίνο. Απώτερος στόχος της ενίσχυσης αυτών των δράσεων είναι η μείωση του αριθμού των γυναικών που διαγιγνώσκονται με ΜΚΜ. 

H πρόταση της "Ελληνικής Συμμαχίας για τον Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού" για την δημιουργία μίας διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα προσφέρει ενημέρωση, υποστήριξη, καθοδήγηση  και ενίσχυση των ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και των οικείων τους, ήταν μια από τις 20 προτάσεις, από 18 χώρες, που επιλέχθηκαν, στο πλαίσιο του προγράμματος SPARC MBC Challenge.